Вы здесь

03.00.17 - Гідробіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Сукцесія фітопланктону Канівського водосховища Майстрова Надія Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Екологічні особливості Gastropoda (Mollusca) верхньої субліторалі Криму (Чорне море) Макаров Михайло Валерійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компонентах екосистем Чорного моря Малахова Людмила Василівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фітопланктон малих річок урбанізованих територій Мантурова Оксана Василівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біологічні показники гідробіонтів за умов іонізуючого опромінення та забруднення іонами свинцю (II) водного сереовища. Мардаревич Мирослав Григорович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Eкологiя, фiтоценологiя i культивування чорноморських водоростей роду Gracilaria Миронова Наталiя Всеволодівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теплопродукція піко і фемтопланктону Муханов Володимир Сергійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив іонів важких металів водного середовища на ріст, розмноження і розвиток ставковика озерного (Mollusca, Pulmonata) Пінкіна Тетяна Василівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді (ІІ) і марганцю (ІІ) водного середовища Пасічна Олена Олександрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Життєдіяльність гіллястовусих ракоподібних в умовах впливу біологічно активних речовин. Платонов Микола Олексійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину