Вы здесь

03.00.20 - Біотехнологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Біотехнологічні прийоми оздоровлення і клонального мікророзмноження вишні (Cerasus vulgaris Mill.) і сливи (Рrunus domestiсa L.) у Криму Лукічова Любов Олексіївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка біотехнології очистки стічних вод і виробництва біогазу на відходах молочних заводів Лукашевич Євген Анатолійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клонування коренеспецифічного та світлозалежного промоторів генів рослин Льошина Людмила Георгіївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Удосконалення технології соєпродуктів з використанням ендогенних ферментів Міськін Олексій Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Технологія одержання рослинно-вуглеводної білкової добавки методом вермікультивування Мітіна Наталія Борисівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ранній ембріональний розвиток тварин in vivo i in vitro та біотехнологічні фактори його регуляції Мадіч Алла Всеволодівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка технології комплексного ферментного препарату b-фруктофуранозидази з біомаси дріжджів роду Saccharomyces Малінова Наталія Яковлівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Створення генетично модифікованих рослин родин Compositae та Solanaceae Матвєєва Надія Анатоліївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив технологічних чинників на отримання та культивування тотипотентних клітин миші Медведовська Марина Ігорівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Одержання біологічно-активного пролактину людини із використанням бакуловірусної експресійної системи Мелешко Руслан Анатолійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину