Вы здесь

03.00.20 - Біотехнологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Розробка біосенсорів на основі композицій мономер-олігомерного типу, що здатні фотополімеризуватись Ребрієв Андрій Вікторович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості морфогенезу та клональне мікророзмноження деяких квітково-декоративних культур Іванова Наталія Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Принципи регуляції складу і фізико-хімічних властивостей екзополісахаридів, синтезованих Acinetobacter sp. Пирог Тетяна Павлівна 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка способу анаеробної очистки стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій Стабніков Віктор Петрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка технології комплексного ферментного препарату b-фруктофуранозидази з біомаси дріжджів роду Saccharomyces Малінова Наталія Яковлівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив різних культураальних середовищ на мейотичне дозрівання ооцит-кумулюсних комплексів свиноматок з наступним їх заплідненням in vitro Гончарук Оксана Петрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Отримання трансгенних рослин цукрового буряку та вивчення експресії перенесених генів Кіщенко Олена Михайлівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з a-галактозидазною активністю. Петросьянц Арсен Педросович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив надшвидкого заморожування ооцитів корів на їх подальший розвиток in vitro Троцький Петро Анатолійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Морфогенез в культурі in vitro різних експлантів ярого ячменю (Hordeum vulgare L.) і одержання форм, стійких до борошнистої роси (Erysiphe graminis DC f. sp. hordei Marchal) Шепель Людмила Сергіївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину