Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Особливості часових змін аномального магнітного поля та векторів індукції у Закарпатському сейсмоактивному прогині Климкович Тамара Анатоліївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Глибинна будова Дніпровсько-Донецької западини за даними регіональних сейсмостратиграфічних досліджень Толкунов Анатолій Петрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Двохпараметрична параметризація вертикальної турбулентної дифузії атмосферних аерозольних домішок Скриник Олег Ярославович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Локалізація та природа аномалій природного імпульсного електромагнітного поля Землі. Мох\'д А Тх Маджалі 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Електропровідність земної кори та верхньої мантії території України. Бурахович Тетяна Костянтинівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реконструкція і аналіз прибережних морських течій на основі декомпозиції Гельмгольца Мельніченко Олег Віталійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АКТИВНОГО ТА ПАСИВНОГО СЕЙСМОАКУСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ ТА ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ГАЙ АНЖЕЛА ЄВГЕНІВНА 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичні моделі та інформаційні технології інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних (на прикладі нафтогазопошукових задач) Петровський Олександр Павлович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Характеристики сейсмічності і сейсмотектонічного процесу в зонах Карпатського регіону Назаревич Леся Євстахіївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону Барабанов Владислав Сергійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину