Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Динаміка авроральних променів за телевізійними спостереженнями Євтушевський Олександр Михайлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Літосфера Європи за даними тривимірного гравітаційного моделювання Єгорова Тамара Петрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Чисельне моделювання нестаціонарних течій, транспорту домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря Алексеєв Дмитро Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень Білокриницька Людмила Мечиславівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону Барабанов Владислав Сергійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Палеовікові геомагнітні варіації та магнітохронологія пізньольодовиків'я - голоцену Бахмутов Володимир Георгійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики Безродна Ірина Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу Безродний Дмитро Анатолійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Комплексні геофізичні дослідження зсувів і побудова прогнозних моделей їх активності (на прикладі Південного берегу Криму). Безсмертний Андрій Филимонович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Природна залишкова намагніченість сучасних ґрунтів України та її геофізичне значення Бондар Ксенія Михайлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину