Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Реконструкція і аналіз прибережних морських течій на основі декомпозиції Гельмгольца Мельніченко Олег Віталійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
РЕГУЛЯРНІ ТА ІРРЕГУЛЯРНІ ГЕОМАГНІТНІ ВАРІАЦІЇ В СЕРЕДНІХ ШИРОТАХ Сумарук Тарас Петрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Регіональна модель іоносфери за даними харківського радара некогерентного розсіяння Ляшенко Михайло Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакція магнітосфери Землі на перебудову геліосферного магнітного поля Решетник Володимир Миколайович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Прямі та обернені задачі гравіметрії в класі блочно побудованих геологічних моделей. Кишман-Лаванова Тамара Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу Безродний Дмитро Анатолійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв’язку оберненої задачі. Шумік Світлана Василівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Природна залишкова намагніченість сучасних ґрунтів України та її геофізичне значення Бондар Ксенія Михайлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Побудова аналітичної моделі вихідного гравітаційного поля та деякі питання її використання в практиці геологічної інтерпретації Шиншин Інна Вікторівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Планетарні хвилі у розподілі загального вмісту озону над Антарктикою Грицай Асен Васильович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину