Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Петрофізичні параметри порід-колекторів за узгодженим комплексом стаціонарних нейтронних методів Бондаренко Максим Сергійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Палеовікові геомагнітні варіації та магнітохронологія пізньольодовиків'я - голоцену Бахмутов Володимир Георгійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оцінка перспектив нафтогазоносності осадочних басейнів східної Сірії шляхом використання систем розломів фундаменту (за геолого-геофізичними матеріалами) Джохар Кейс 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оцінка перспектив алмазоносності Кіровоградського рудного району шляхом використання систем розломів фундаменту (за геолого- геофізичними даними) Калашник Ганна Анатоліївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості часових змін аномального магнітного поля та векторів індукції у Закарпатському сейсмоактивному прогині Климкович Тамара Анатоліївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості геологічної будови Приазовського геоблоку Українського щита за результатами комплексування геолого-геофізичних досліджень. Пігулевський Петро Гнатович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі Центральної частини Дніпровсько-Донецької западини) Кудеравець Роман Степанович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Об'ємне комп'ютерне моделювання складних рудних покладів за комплексом геолого-геофізичних даних Нікулін Сергій Леонідович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції) Серженьга Оксана Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Науково-методичні засади оцінки ємнісних властивостей гірських порід тонкошаруватих розрізів родовищ вуглеводнів за даними геофізичних досліджень Карпенко Олексій Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину