Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Намагніченість типоморфних ґрунтів України Меньшов Олександр Ігоревич 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделювання внутрішньої будови земної кори на основі розв'язання прямої динамічної задачі сейсміки методом скінченних елементів Купльовський Богдан Євгенович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методика та апаратура морської геотермiчної зйомки з метою пошукiв покладiв вуглеводнiв. Грицик Iгор Iванович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики Безродна Ірина Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методи відновлення спектральних характеристик оптично активних домішок за даними вимірювань коефіцієнта яскравості водного середовища Шибанов Євген Борисович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання течій та перенесення домішки в мілководних морських басейнах Шульга Тетяна Яківна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання в динамічних задачах сейсміки стосовно до вивчення будови земної кори Стародуб Юрій Петрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичні моделі та інформаційні технології інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних (на прикладі нафтогазопошукових задач) Петровський Олександр Павлович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АКТИВНОГО ТА ПАСИВНОГО СЕЙСМОАКУСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ ТА ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ГАЙ АНЖЕЛА ЄВГЕНІВНА 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України. Круглов Олександр Вікторович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину