Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Комп'ютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв'язку з підрахунком запасів вуглеводнів Косаченко Володимир Дмитрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття Чебан Василь Дмитрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Комплексні геофізичні дослідження зсувів і побудова прогнозних моделей їх активності (на прикладі Південного берегу Криму). Безсмертний Андрій Филимонович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) Рябуха Вікторія Василівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Літосфера Європи за даними тривимірного гравітаційного моделювання Єгорова Тамара Петрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Локалізація та природа аномалій природного імпульсного електромагнітного поля Землі. Мох\'д А Тх Маджалі 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Міграційні перетворення поля заломлених хвиль для визначення будови геологічного середовища Верпаховська Олександра Олегівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України. Круглов Олександр Вікторович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АКТИВНОГО ТА ПАСИВНОГО СЕЙСМОАКУСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ ТА ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ГАЙ АНЖЕЛА ЄВГЕНІВНА 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичні моделі та інформаційні технології інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних (на прикладі нафтогазопошукових задач) Петровський Олександр Павлович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину