Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вилучення багатократних хвиль-завад із сейсмічних записів на основі рядів розсіювання Борна Гейхман Анатолій Мойсейович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Експериментальне дослідження статистичних і кінематичних характеристик обвалень вітрових хвиль в натурних умовах Міронов Олексій Сергійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу Безродний Дмитро Анатолійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка технології мікрогеофізичних досліджень процесів підтоплення грунтів (на прикладі Лісостепу Придніпров'я та Київського Полісся) Онищук Іван Іванович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакція магнітосфери Землі на перебудову геліосферного магнітного поля Решетник Володимир Миколайович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Чисельне моделювання нестаціонарних течій, транспорту домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря Алексеєв Дмитро Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структуроутворення, дисипація енергії і вертикальний обмін в стратифікованих басейнах Самодуров Анатолій Сергійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розв'язання промислово-геофізичних задач класифікації методами штучних нейронних мереж та вейвлет-аналізу. Тішаєв Іван Васильович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Об'ємне комп'ютерне моделювання складних рудних покладів за комплексом геолого-геофізичних даних Нікулін Сергій Леонідович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статистичні моделі морської поверхні в задачах розсіювання акустичного та електромагнітного випромінювання Запевалов Олександр Сергійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину