Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі Центральної частини Дніпровсько-Донецької западини) Кудеравець Роман Степанович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка авроральних променів за телевізійними спостереженнями Євтушевський Олександр Михайлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Глибинні процеси утворення розплавів в тектоносфері Усенко Ольга Віталіївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Густинне моделювання ізостатично врівноважених структур Красовський Олексій Сергійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Побудова аналітичної моделі вихідного гравітаційного поля та деякі питання її використання в практиці геологічної інтерпретації Шиншин Інна Вікторівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Алгоритмічний та програмний розв’язок прямих та обернених задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластинами. Прилуков Валерій Віталійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оцінка перспектив алмазоносності Кіровоградського рудного району шляхом використання систем розломів фундаменту (за геолого- геофізичними даними) Калашник Ганна Анатоліївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Планетарні хвилі у розподілі загального вмісту озону над Антарктикою Грицай Асен Васильович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Прямі та обернені задачі гравіметрії в класі блочно побудованих геологічних моделей. Кишман-Лаванова Тамара Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов'я Шабатура Олександр Вікторович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину