Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Математичне моделювання в динамічних задачах сейсміки стосовно до вивчення будови земної кори Стародуб Юрій Петрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання течій та перенесення домішки в мілководних морських басейнах Шульга Тетяна Яківна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методи відновлення спектральних характеристик оптично активних домішок за даними вимірювань коефіцієнта яскравості водного середовища Шибанов Євген Борисович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики Безродна Ірина Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методика та апаратура морської геотермiчної зйомки з метою пошукiв покладiв вуглеводнiв. Грицик Iгор Iванович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделювання внутрішньої будови земної кори на основі розв'язання прямої динамічної задачі сейсміки методом скінченних елементів Купльовський Богдан Євгенович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Намагніченість типоморфних ґрунтів України Меньшов Олександр Ігоревич 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Науково-методичні засади оцінки ємнісних властивостей гірських порід тонкошаруватих розрізів родовищ вуглеводнів за даними геофізичних досліджень Карпенко Олексій Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції) Серженьга Оксана Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Об'ємне комп'ютерне моделювання складних рудних покладів за комплексом геолого-геофізичних даних Нікулін Сергій Леонідович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину