Вы здесь

05.02.01 - Матеріалознавство

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
"Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації" Супрун Наталія Петрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Підвищення експлуатаційних властивостей чавунних виробів дискретною модифікацією поверхневого шару " Самотугіна Юлія Сергіївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Розробка термодеформованих титанових композитів системи Ti-Si-(Al,Zr) конструкційного призначення для використання в інтервалі температур 20-700 оС" Кузьменко Микола Миколайович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Cтруктура біомедичних матеріалів на основі барієво-боратного скла з керованими властивостями Целікова Ольга Миколаївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інженерія зносостійкої поверхні сплавів алюмінію при їх електроіскровому легуванні матеріалами на основі систем AlN-Ti(Zr)B2 та LaB6-ZrB2 Юречко Дмитро Віталійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Акустичне відображення параметрів мезоструктури порошкових та композиційних матеріалів з дефектами і розробка методів прогнозування їх властивостей пружності Безимянний Юрій Георгійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Будова й властивості великокутових спеціальних внутріфазних і міжфазних границь у металах і сплавах промислового виробництва. Сухомлин Геогрій Дмитрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємозв'язок структури і дифузійних параметрів водню у гідридотвірних матеріалах (V, Nb, Ta, Dd-Fe-B) Мохун Сергій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Визначення оптимальних структурних параметрiв високопористого матерiалу на основi фторопласту-4 для сепарацiї води з дизельного палива Калюжний Олексiй Борисович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вирощування легованих монокристалів InSb і моделювання конвекції в розплаві при впливі ультразвуку Комаров Микола Вікторович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину