Вы здесь

05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Тиристорні перетворювачі частоти. Методика аналізу перехідних і усталених режимів роботи Гаранюк Петро Ігорович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Удосконалення безконтактних вимірювачів постійного струму для систем контролю та керування Куст Сергій Михайлович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Удосконалення методів, моделей елементів і пристроїв локальних підсистем керування для рішення траєкторних задач. Лукашенко Андрій Германович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Узгоджена цифрова фільтрація широкосмугових та кодових сигналів в часовій області з використанням різниць. Лозинський Василь Іванович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізико-технічні основи побудови оптичних запам’ятовуючих пристроїв на фотолюмінесцентних носіях Беляк Євген В’ячеславович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп'ютеризованих системах Возна Наталія Ярославівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Частотні перетворювачі тиску на основі транзисторних структур з від'ємним опором Білоконь Наталія Леонідівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Швидкодіючі високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються Харьков Олексій Михайлович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Швидкодіючі спеціалізовані обчислювачі на базі оптоелектронних напівпровідникових транспарантів Мялківська Ірина Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування Рудякова Ганна Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину