Вы здесь

05.13.06 - Інформаційні технології

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Методи моделі і алгоритми інформаційного забезпечення процесу пайки п‘єзокераміки з металом Захожай Олег Ігорович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделі та методи класифікації текстових документів в спеціалізованих інформаційно- пошукових системах Кабак Леонід Віталійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Категорні моделі і метод поповнення ієрарххічних баз знань предметних областей автоматизованих систем Неофітна Тетяна Михайлівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделі та алгоритми діагностування технічних об'єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів) Нечипорук Олена Петрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделі та методи планування, оперативного накопичення та реалізації товарів в сучасних торгових центрах Лістрова Олена Сергіївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Система підтримки прийняття рішень для керування маневруванням кораблів і суден берегової охорони в складних навігаційних умовах. Нгуен Ван Там 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделі та інформаційні технології в задачах землекористування. Підмогильний Сергій Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методи розв'язання некоректних задач на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень для автоматизованих систем управління Засядько Аліна Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделі, методи й інформаційна технологія економічного моніторингу наукоємного високотехнологічного виробництва Узун Дмитро Дмитрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Мережні моделі і методи побудови функціональних тестів апаратно-програмних засобів у складі автоматизованих систем управління Мартинюк Олександр Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину