Вы здесь

05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Обгрунтування параметрів технології виїмки крутих пластів гідроімпульсними установками Махов Валерій Григорович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів Стець Сергій Євгенійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обгрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища Наливайко Ярослав Михайлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обгрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав Филимонов Павло Євгенович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукове обґрунтування технології і параметрів вибухової відбійки при підземному добуванні руд в умовах техногенезу надр. Андрєєв Борис Миколайович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукові основи керування технологічними процесами гірничих робіт в зонах структурних змін гірського масиву Рябічев Віктор Дронович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукові основи керування обваленням порід і параметрами буровибухових робіт на глибоких горизонтах шахт Криворізького басейну Швагер Наталія Юріївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукові основи вилуговування урану з техногенних родовищ складної форми підземним способом Петрівський Ярослав Борисович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти як єдиного технологічного комплексу з комп’ютеризованою системою управління Сургай Микола Сафонович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Комплексна оцінка та обґрунтування раціональних параметрів технологічних процесів видобутку вугілля при розробці тонких пологих пластів Шевченко Володимир Георгійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину