Вы здесь

05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Стійкість підземних виробок у структурно-неоднорідному породному масиві з випадково розподіленими властивостями Сдвижкова Олена Олександрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження впливу рівномірності розміщення в масиві зарядів вибухових речовин на інтенсивність дроблення гірських порід Пєєва Ірина Едуардівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка методу та засобів контролю структурної порушеності масиву, які базуються на ефектах викликаної поляризації гірських порід Пилипенко Юрій Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обґрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини Гуня Дмитро Петрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка методів прогнозування і попередження зсувів в укосах на підроблених територіях Кугель Мирослав 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Закономірності втрати пружнопластичної стійкості складноструктурного масиву навколо одиночної виробки Гапєєв Сергій Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обґрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в'язкопластичними розчинами Пронський Дмитро Володимирович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар'єрах Ковалевич Сергій Васильович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обгрунтування параметрів зон концентрації важких металів в техногенних розсипах при гідровидобутку Маланчук Євгеній Зіновійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукові основи забезпечення надійності функціонування очисного вибою як керуємого геомеханічного об’єкту Мещанінов Сергій Кармінович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину