Вы здесь

05.15.11 - Фізичні процеси гірничого виробництва

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Керування станом гірського масиву при захисті природних і інженерних об'єктів від сейсмічних впливів Вовк Оксана Олексіївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Прогнозування геомеханічних умов відробки похилих вугільних пластів на основі рельєфу їх залягання Кочин Олександр Євгенович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обґрунтування параметрів вибухозахисної перемички для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд Руських Владислав Васильович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Геомеханічне обґрунтування технологічних рішень підвищення ефективності виїмки крутих вугільних пластів, схильних до газодинамічних явищ Гребьонкіна Олександра Сергіївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вдосконалення прогнозу малоамплітудних диз'юнктивних та плікативних порушень при проведенні пластових гірничих виробок Кольчик Іван Євгенович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка методу розрахунку параметрів процесу фільтрації метану з урахуванням напружено-деформованого стану вуглепородного масиву, що підробляється Круковська Вікторія Вікторівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розвиток теорії вібропневмотранспортування закладальних матеріалів Пономарьов Борис Володимирович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка засобів і способів підготовки та підривання обводнених гірських порід неводостійкими вибуховими речовинами найпростішого складу Баранник Володимир Володимирович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обґрунтування раціональних параметрів вибухових хвиль у піщаних гірських породах поблизу підземних споруд Поляковський Володимир Олександрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Прогнозування нестійкості системи "вугілля - газ" при відпрацюванні викидонебезпечних вугільних пластів Старіков Геннадій Петрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину