Вы здесь

05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Підвищення корозійно-механічної тривкості конструкційних матеріалів з використанням високоенергетичних променевих технологій Тепла Тетяна Леонідівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розвиток наукових і методологічних основ прогнозування і оптимізації складів і технологій термічного зміцнення комплексно-легованих сталей Ткаченко Ігор Федорович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка складу та дослідження газотермічних антифрикційних покриттів з добавками твердих мастил Тунік Алла Юріївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Формування фазового складу, структури та властивостей квазікристалічних сплавів системи Al-Cu-Fe при реакційній дифузії галію. Холявко Валерія Вікторівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Масоперенесення, структурні та фазові зміни у залізі та міді при їх легуванні за умов температурних градієнтів Храновська Катерина Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розвиток наукових основ створення і зміцнення економнолегованих метастабільних сплавів Чейлях Олександр Петрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукові основи створення кавітаційностійких захисних покриттів на сталях Чернега Світлана Михайлівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка хімічного складу та режимів термомеханічної обробки боровмісної сталі для холодної об'ємної штамповки Черниченко Валентина Григорівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка хімічного складу та технології термомеханічної обробки катанки з легованих сталей, які забезпечують підвищення деформованості при волочінні зварювального дроту Чуйко Ігор Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукові основи технології термозміцнення поздовжньо розділеної арматури. ШЕРЕМЕТ Володимир Олександрович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину