Вы здесь

05.17.04 - Технологія продуктів органічного синтезу

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Одержання нафтополімерних смол з епоксидними групами в присутності пероксидів Гагін Мирослава Богданівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вдосконалення технології одержання карбамідоформальдегідних смол з моно- і диметилолкарбаміду - форконденсату Федорченко Софія Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах Івасів Володимир Васильович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів Маршалок Галина Олексіївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Окиснювальне дегідрування етилбензолу до стиролу Цибух Роман Дарійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Технологія одержання нафтополімерних смол з використанням кремнійорганічних пероксидів Магорівська Галина Ярославівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Одержання коолігомерів на основі суміші ненасичених вуглеводнів з використанням амінопероксидів Субтельний Роман Олександрович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Створення селективних каталітичних систем для процесів рідиннофазного окиснення вуглеводнів Реутський Віктор Володимирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(І)(ІІ)/г-Аl2О3 Микитин Ігор Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спряжене окиснення циклогексанолу і циклогексанону нітратною кислотою Кравченко Інна Василівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину