Вы здесь

05.26.01 - Охорона праці

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Покращання теплового режиму в мобільних приміщеннях Немченко Вікторія Анатоліївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вибухозахист рудникового електроустаткування з елементами, що нагріваються, (розвиток наукових основ і розробка) Іохельсон Зіновій Маркович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Метод прогнозування адаптації оператора до дії шкідливих факторів машинобудівного виробництва Колосков Володимир Юрійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка технології боротьби з пилом при перевезені гірничої маси залізничним транспортом Кошик Юрій Йосипович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичне обґрунтування та розробка апаратів сухого вловлювання і поділу пилу на компоненти. Мулявко Валерій Іванович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів Аветісян Вадим Гергійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обґрунтування параметрів зволоження пласта під час вибухової відбійки вугілля для попередження пилогазоутворення Ніколаєв Євген Борисович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обґрунтування заходів щодо зменшення пилового навантаження працівників гірничих підприємств при використанні протипилових респіраторів Чеберячко Юрій Іванович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розвиток теорії захисних пластів на основі встановленних природних закономірностей деформацій генетичного повернення Подкопаєв Сергій Вікторович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поліпшення умов мікроклімату в приміщеннях за рахунок поверхнево-розвинутого низькотемпературного обігріву Петренко Віктор Олегович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину