Вы здесь

06.01.01 - Загальне землеробство

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Ефективність короткоротаційних польових сівозмін в умовах Степу України Патик Сергій Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Основний обробіток грунту під ячмінь ярий після пшениці озимої в умовах південного Лісостепу України Накльока Юрій Іванович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обробіток ґрунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України Оленюк Анатолій Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив попередників і добрив на продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах Західного Лісостепу України Фурманець Мирослава Григорівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка енергозберігаючих модулів зрошення малоконтурних ділянок Пензев Олександр Федорович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія рослин кукурудзи з бур'янами при застосуванні різних видів сидератів та систем основного обробітку ґрунту в Лісостепу України Перчук Віталій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив поєднання систем обробітку грунту, добрив, сидератів і соломи на основні агрономічні показники чорнозему південного Криму та продуктивність культур в сівозмінній ланці еспарцет-озима пшениця Ільїн Олександр Валерійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукові основи підвищення продуктивності сівозмін та родючості ґрунту в традиційному і біологічному землеробстві західного Лісостепу України Шувар Іван Антонович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Вплив рівня інтенсифікації технологій вирощування польових культур у сівозміні на родючість темно-сірого опідзоленого ґрунту та врожайність гороху" Літвінов Дмитро Вікторович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Продуктивність ланок сівозмін при різних системах удобрення в північній підзоні Степу України. Цилюрик Олександр Іванович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину