Вы здесь

06.01.02 - Сільськогосподарські меліорації

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вплив тривалості лучного періоду в кормовій сівозміні на продуктивність багаторічних трав в умовах осуваних органогенних грунтів Полісся. Мануша Іван Григорович 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження динаміки та прогнозування процесів підтоплення сільськогосподарських угідь в системі еколого-меліоративного моніторингу Задорожний Андрій Іванович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефективні та екологічно збалансовані кормові сівозміни на осушуваних торфових грунтах Полісся Метелюк Василь Васильович 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефективність вирощування озимої пшениці за ярими капустяними культурами на зрошуваних землях півдня України Сілецький Віктор Петрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Забезпеченість ґрунтовою вологою основних сільськогосподарських культур в умовах південного Степу України Рудаков Леонід Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Заходи формування високоякісного зерна твердої озимої пшениці в Криму Рюмшин Андрій Васильович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміна гумусоутворювання та агрофізичного стану ґрунтів у рисово-люцерновій сівозміні та їх вплив на врожай рису Кольцов Сергій Олександрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель за даними моніторингу Мошинський Віктор Степанович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукові засади і технологія водозберігаючого превентивного управління водокористуванням на зрошувальних системах Михайлов Юрій Олексійович 2001 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукові засади управління водогосподарсько-меліоративн- им комплексом України. Сташук Василь Андрійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину