Вы здесь

08.01.04 - Економічна історія та історія економічної думки

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Промисли Волинського воєводства Речі Посполитої у другій половині XVI - середині XVII ст. Стрішенець Олена Миколаївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Податкова система України в роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) Оксентюк Богдана Андріївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості земської статистики в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.(історико-економічний аспект). Мекшун Людмила Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Монетаристські теорії та тенденції їх розвитку: історико-економічний аналіз Юхименко Петро Іванович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку. Леоненко Петро Михайлович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України ЧЕБЕРЯКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кон'юнктурні дослідження в Україні в роки нової економічної політики Горин Марія Федорівна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Економічна структура виробництва в аграрному секторі України в 20-х роках ХХ століття Мартова Світлана Петрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Економічна думка України про становлення і розвиток ринкових відносин (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) Фещенко Валентина Михайлівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці ХІХ - поч. ХХ ст. Ущаповський Юрій Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину