Вы здесь

08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Концептуальнi i методологiчнi основи та економiко-матема- тичнi моделi розробки систем пiдтримки прийняття фiнансових рiшень на мiкрорiвнi Олексюк Олександр Степанович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Макроекономічне короткострокове прогнозування динаміки ВВП з урахуванням впливу соціальних факторів Макара Ольга Володимирівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки Козловський Сергій Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичні методи в управлінні адаптацією виробничого потенціалу підприємства. Тарнікова Наталія Ігорівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичні методи в управлінні запасами складських та гуртових підприємств. Лагоцький Тарас Ярославович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів Мокіна Юлія Вікторівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику. Паславська Ірина Мирославівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання в управлінні експортно- імпортними операціями країн Центральної та Східної Європи. Вдовин Мар\'яна Любомирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства. Дрогомирецька Зоряна Богданівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання задач маркетингу у підприємництві. Дацко Мирослав Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину