Вы здесь

09.00.05 - Історія філософії

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Західноєвропейський нігілізм: джерела, сутність, перспективи. Ємельянова Наталія Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Проблеми національної психології у контексті теорії всеєдності В.С.Соловйова. Литовченко Наталія Петрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець XVI - перша третина XVII ст.). Дойчик Максим Вікторович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств Культенко Валентина Павлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення філософської теорії цінностей (історико - філософський аналіз). Підлісний Михайло Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Метафізика Еросу в творчості Б.Вишеславцева та філософія російського релігійного ренесансу кінця ХІХ - початку ХХ століть. Луценко Олена Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Людина як "радикальна реальність" у філософії Х. Ортеги-і-Гассета. Аверкіна Надія Анатоліївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Рецепція гегелівських ідей у світоглядно-релігійній парадигмі російської філософії ХІХ - початку ХХ століть. Мотренко Тимофій Валентинович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історико-філософський аналіз поняття свавілля. Видриган Микола Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя. Бокал Ганна Василівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину