Вы здесь

09.00.05 - Історія філософії

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХІ ст. - перша третина ХІІІ ст. (до просторово-часової характеристики) Завгородній Юрій Юрійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка Якоб Марія Михайлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ - початку ХХ століть. Мазурик Марія Василівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз Воронюк Олександр Леонідович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ірраціональне пізнання в філософській думці України. Морська Наталія Львівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історіософія І. Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні Бондар Світлана Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації. Мельник Валерія Валеріївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історико-філософська концепція В.П.Петрова (методологічний аспект аналізу). Руденко Сергій Валерійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля Гуджен Ольга Федорівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств Культенко Валентина Павлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину