Вы здесь

09.00.05 - Історія філософії

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Проблема людини в творах Кирила Туровського в контексті антропологічних ідей східної патристики. Вдовина Олена Ярославівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К. Леві-Стросса та М. Фуко Дєдяєва Ірина Петрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Принципи дидактики як об`єкт історико-філософської рефлексії. Кузьменко Вячеслав Віталійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Проблеми пізнання у творчості Г.С. Сковороди і Ж.-Ж. Руссо (історико-філософський аналіз). Арутюнян Валерія Леонідівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Людина та людська історія в філософії П. Тейяра де Шардена. Дуйкін Василь Романович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Проблема теодицеї у релігійній філософії Миколи Бердяєва та Лева Шестова. Сичевська-Возняк Олена Максимівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Концепція мови в онтології Мартіна Гайдеґґера (історико-філософський аналіз). Варшавський Олександр Павлович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка Якоб Марія Михайлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Допозитивістський" етап філософії науки (історико-філософський аналіз). Руденко Ольга Валентинівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму. Супрун Аліна Григорівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину