Вы здесь

09.00.12 - Українознавство

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національно-визвольного руху у 1939-1955 рр. Іщук Олександр Степанович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз) Авер\'янова Ніна Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах рядянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років ХХ століття) Антонюк Тетяна Дмитрівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Витоки української духовної культури у творчій спадщині М.Ю. Брайчевського Балагура Олена Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) Басара Галина Богданівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід. Божук Людмила Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір. Бойко Світлана Миколаївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. - середина 20-х рр. ХХ ст.) Брижицька Світлана Анатоліївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діяльність духовенства Української греко-католицької церкви як чинник формування національної ідеї у Східній Галичині в першій чверті ХХ століття Вітвіцький Олег Іванович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття. Вовк Олександр Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину