Вы здесь

10.01.02 - Російська література

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Містична символіка як художній компонент романтизму (за матеріалами творів російських поетів-романтиків першої чверті XIX століття) Сорокін Олександр Анатолійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Літературна критика російської еміграції 20-30-х рр. XX ст. Етико-естетичні і жанрово-стильові параметри. Новікова Олена Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Архітектоніка романного героя: "Батьки і діти" І.С.Тургенева Гапєєва Інна Вікторівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Форми вираження авторської свідомості в російській літературній казці 30-50-х років XIX століття. Шередека Галина Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інфернальний герой у російській прозі XX століття. Витоки. Типологія. Трансформація Грузін Юрій Валерійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пікареска в російській прозі 20-30-х років ХХ століття: генезис, проблематика, поетика Миленко Вікторія Дмитрівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Російська документальна проза 1917-1920 років ("Несвоєчасні думки" О.М.Горького, "Окаянні дні " І.О.Буніна, "Листи до Луначарського" В.Г.Короленка) Комаров Сергій Анатолійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Феномен "підпілля" в поетиці Ф.М. Достоєвського: архетипічне та типологічне. Романой Юрій Олександрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Трансформація традиційних образів у творчості Л.Андреєва Косенко Олександра Олександрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Російська художня література як джерело філологічного знання. КОРАБЛЬОВ Олександр Олександрович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину