Вы здесь

10.01.06 - Теорія літератури

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Національна ідентичність літератури у трактуванні Євгена Маланюка. Омельчук Олеся Романівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Український письменницький епістолярій: типологія відкритого листування. Зіновська Анна Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі Макса Фріша Яремко Роман Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Еволюція жанру оди на зламі століть (кінець XVIII - початок ХІХ). Дубровська Ольга Тарасівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Опозиція "автор-герой" як жанротворчий чинник. Масалха Яна Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії. ЛАНОВИК Мар’яна Богданівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60-90-х рр. ХХ ст.) Сливинський Остан Тарасович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гра в постмодерністському творі: на матеріалі творчості Ю.Андруховича Лизлова Світлана Михайлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза). Бумбур Юлія Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Категорія Sacrum у художній прозі ХХ-ХХІ століть. Набитович Ігор Йосипович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину