Вы здесь

10.01.06 - Теорія літератури

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Літературознавчі концепції Івана Франка в контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини ХІХ - початку ХХ століття. Гнатюк Михайло Іванович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Філософська лірика: диференціація видів і жанрова інтеграція. КОЗЛИК Ігор Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наративний дискурс у прозі Мистецького Українського Руху Лященко Олеся Анатоліївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Опозиція героїчного і філістерського в метакритичному дискурсі (на матеріалі літератури Великобританії 60-х років ХХ століття) Кіндзерська Юлія Юріївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сугестивна лірика кінця ХІХ - початку ХХ ст.: ґенеза, структура, функціонування Джугастрянська Юлія Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Армяно-турецкие взаимоотношения в современной армянской прессе (1990-2010 гг.). Критический анализ Бабуханян Гайк Борисович. - Ереван 290 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Екзистенційна природа символіки в поезії В. Стуса Росінська Олена Анатоліївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення теорії літературного твору при переході від традиціоналістської до індивідуально-авторської епохи: на матеріалі російської естетики і літературної критики першої третини XIX століття. Отіна Ганна Євгенівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки) Шевчук Марина Валеріївна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поетика та рецептивно-жанрологічні ресурси рекламного тексту Сажина Алла Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину