Вы здесь

10.01.06 - Теорія літератури

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Культурная жизнь в Арцахской прессе (1990 - 2010 гг.) Аскарян Шушан Робертовна. - Ереван 1990 149 грн
(481 руб)
Добавить в корзину
Сугестивна лірика кінця ХІХ - початку ХХ ст.: ґенеза, структура, функціонування Джугастрянська Юлія Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Армяно-турецкие взаимоотношения в современной армянской прессе (1990-2010 гг.). Критический анализ Бабуханян Гайк Борисович. - Ереван 290 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Екзистенційна природа символіки в поезії В. Стуса Росінська Олена Анатоліївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення теорії літературного твору при переході від традиціоналістської до індивідуально-авторської епохи: на матеріалі російської естетики і літературної критики першої третини XIX століття. Отіна Ганна Євгенівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка). БАШКИРОВА Ольга Миколаївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки) Шевчук Марина Валеріївна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поетика та рецептивно-жанрологічні ресурси рекламного тексту Сажина Алла Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
П’єса-притча. Генеза. Поетика. ВЕРЕМЧУК Юлія Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Внутрішній монолог як форма літературного викладу. Лещишин Зоряна Ігорівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину