Вы здесь

10.01.06 - Теорія літератури

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Армяно-турецкие взаимоотношения в современной армянской прессе (1990-2010 гг.). Критический анализ Бабуханян Гайк Борисович. - Ереван 290 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наративні моделі у прозі В. Підмогильного. Деркач Лариса Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка). Кудряшова Оксана Валентинівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Художній час і художній простір у драматургії (на матеріалі української літератури XVIІ-XVIII ст.) Козлов Роман Анатолоійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Психологічний компонент ритмомелодики вірша Соколова Вікторія Альбертівна, 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діалог "автор - герой - читач" у творчості Володимира Набокова" Чонка Тетяна Степанівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Провідні концепти американського символічного літературознавства (на матеріалі творчого доробку С.Лангер). Абрамкіна Наталя Валеріївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поетика романтичного історичного роману: “Собор Паризької Богоматері” В.Гюго Постова Надія Серафимівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Проблема цілісності ліричного твору і творчості поета-лірика: системнео-типологічний аспект (на матеріалі української поезії ХІХ - початку ХХ ст.). ЛЯШЕНКО Олена Анатоліївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Засоби моделювання історії в постмодерній українській прозі. ШЕВЧУК Зоя Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину