Вы здесь

10.01.06 - Теорія літератури

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство Завадський Юрій Романович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наративні структури в українській новелістиці 80-90-х років ХХ ст. (типологія і внутрішньотекстові моделі). СІРУК Вікторія Григорівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст. Просалова Віра Андріївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній прозі (На матеріалі української лі-тератури кінця ХХ ст.) Скнаріна Олена Юріївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності. Собчук Людмила Василівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поет як критик: шляхи та рівні реалізації літературознавчої концепції Т.С. Еліота в його поетичній творчості Чумак Галина Василівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Типологія автора в ліричному тексті (на матеріалі російської та української поезії ХХ століття). РУССОВА Світлана Миколаївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків) Горенко Олена Павлівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Іконічність художнього образу (на матеріалі творів І.С. Шмельова) Шкуропат Марина Юріївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наративні моделі сучасної української історичної прози (за творчістю Павла Загребельного та Валерія Шевчука). БАЛДИНЮК Віра Дмитрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину