Вы здесь

10.02.01 - Українська мова

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Семантико-синтаксична структура речень із тотивними предикатами Андреєва Тетяна Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Формально-граматична та функціонально-семантична структура порівняльних синтаксем і підрядних речень у сучасній українській мові. Рошко Світлана Михайлівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь. Остроушко Оксана Андріївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Позиційна структура речень із займенниковими компонентами Огаренко Тетяна Анатоліївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сучасні українські прізвища північної Донеччини Булава Наталя Юріївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Категорія атрибутивності в структурі простого українського речення. Островська Людмила Станіславівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціонально-семантичне поле параметричності. Хавкіна Олена Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Мікротопонімія південно-східного Поділля (на матеріалі Кіровоградської області) Заінчковська Олена Віталіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Перифрази в мові сучасних газет (на матеріалі українських газет 80-90-х років ХХ століття). Євсєєва Галина Петрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіжжя у світлі ізоглос. Щербина Тетяна Василівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину