Вы здесь

10.02.01 - Українська мова

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу. Іващенко Вікторія Людвігівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фігури експресивного ситнтаксису в сучасній публіцистичній літературі Івкова Наталія Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Лексика грузинського походження в українській мові Ільницька Яна Василівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини в її історичному розвиткові (надвеликолузький регіон) Ільченко Ірина Іванівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Характеристика голосних звуків сучасної української літературної мови залежно від темпу мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) Іщенко Олександр Сергійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення ойконімії Слобожанщини (на матеріалі Харківщини) Абдула Юлія Анатоліївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика Адах Наталія Арсенівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурна організація складних слів (концепція "золотої" пропорції) Азарова Лариса Євстахіївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку Акуленко Аліна Анатоліївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціонально-семантичні параметри іменників з неповною числовою парадигмою Алтицева Леся Юріївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину