Вы здесь

10.02.01 - Українська мова

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Фонетичні і словозмінні особливості рукописних апокрифічних збірників XVII - XVIII ст. у контексті становлення української літературної мови. Бичкова Тетяна Сергіївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості найменувань осіб в українській художній прозі та збереження їх функцій у німецькомовних перекладах Бияк Наталія Яремівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Односкладні речення із семантичним суб'єктом (на матеріалі поетичних текстів 50-х - 60-х р.р. ХХ століття) Близнюк Леся Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціонально-стилістичний аспект лексичних перенесень у публіцистичних текстах І.Я.Франка (1878 - 1907 рр.) Блинова Неля Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Антоніми в українській поетичній мові ХХ століття: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти. Бобух Надія Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Явища еліпсису в мові сучасної української публіцистики. Богатько Валентина Василівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20-40- років ХІХ ст. Богданова Ірина Євгеніївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Прийменниково-відмінкова модель українських фразеологізмів. Божко Юлія Олександрівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування Бойко Надія Іванівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стійкі дієслівні сполуки у публіцистичному тексті: типологічні ознаки та експресивний потенціал Бойченко Наталія Олександрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину