Вы здесь

10.02.01 - Українська мова

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Семантика і функціонально-комунікативний аспект етикетних одиниць в епістолярній спадщині українських письмеників ХІХ ст. Вєтрова Ельвіра Сабірівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Лексика народної медицини і лікувальної магії у степових говірках Дніпро-Бузького межиріччя. Вікторіна Олена Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVII - XX ст. Вільчинська Тетяна Пилипівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Семантико-синтаксична структура речень з іллокутивними предикатами. Валігура Ганна Анатоліївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові Валюх Зоя Орестівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурно-функціональні параметри вертикального контексту художнього твору Васейко Юлія Святославівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Українська міфологічна лексика в художній літературі XIX ст. Василенко Алла Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Символізація значення слова в українському фольклорному мовленні (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях) Василько Зоряна Степанівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Валентна і невалентна сполучуваність відприкметникових іменників у сучасній українській мові Ващенко Олена Іванівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові Векуа Наталія Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину