Вы здесь

10.02.01 - Українська мова

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Відвигукова лексика сучасної української літературної мови: склад та структура Курило Олександра Йосипівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти. Юрченко Тетяна Григорівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціонування займенникових слів у структурі тексту Волчанська Ганна Василівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика Глазова Світлана Миколаївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації Данильчук Дмитро Васильович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Формування словотвірної структури іменників зі значенням опредметненої дії в новій українській мові (к. ХVІІ - ХХІ ст.) Максимець Оксана Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стилістичний потенціал української постмодерністської прози. Дегтярьова Ірина Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Лексико-семантична характеристика сучасної української фізичної термінології (на матеріалі спеціалізованих видань 90-х рр. ХХ ст.). Волкова Ірина Вікторівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурно-стильові та лексико-семантичні особливості заповітної документації (на матеріалі духівниць кінця ХVІІ - ХVІІІ ст.). Білан Надія Іванівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині В.Ягича Маньковська Тетяна Олександрівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину