Вы здесь

11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля. Бабчинська Олена Іванівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природоко-ристування (на прикладі Київського водосховища) Діброва Іван Олекснадрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Конструктивно-географічний аналіз лісових ландшафтів як основи розвитку природоохоронних територій Чернівецької області Сівак Володимир Карлович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування Побігун Олена Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління Білоус Людмила Федорівна 2001 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хотинської височини) Кирилюк Сергій Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Рекреаційний потенціал геосистем Горган. Чорненька Надія Василівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Географічне дослідження топонімічної системи України Афанасьєв Олег Євгенович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Географічні основи оцінки екологічних ситуацій (на прикладі Криму) Личак Олександр Іванович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського реґіону. Сивий Мирослав Якович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину