Вы здесь

11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Геоекологічний аналіз вапнякових масивів Південнобережного Криму (для цілей сейсмоекології і охорони навколишнього середовища) Вахрушев Ігор Борисович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання. Поколодна Марія Миколаївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Лісостепові полісся Правобережної України: структура, класифікація, раціональне використання. Чиж Ольга Петрівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Раціональне природокористування на локальному рівні в агроландшафтах із радіоактивним забрудненням (на прикладі Білоцерківського району Київської області). ГАМАЛІЙ Ірина Петрівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Комплексна оцінка сучасних кліматичних умов життєдіяльності людини на території України Ткач Леся Олександрівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структура та природоохоронне значення вітроприсушних берегів на Чорному морі Давидов Олексій Віталійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) Завальнюк Ірина Вікторівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Явища термiчнoї стратифiкацiї i транспoрту теплoвoї енергiї у вoдoймах (на прикладi вoдoйм Бещад). Хмура Януш 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Конструктивно-географічні засади оптимізації лісів і лісового господарства Волинської області. Юровчик Володимир Геннадійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Регіональна екологічна мережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області). Царик Петро Любомирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину