Вы здесь

12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США. Сабецький Борис Вікторович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення і розвиток сімейного права Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) Онишко Оксана Богданівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства і держави/шлях Г.В.Ф.Гегеля до"Філоcофії права"/ Костенко Олександр Борисович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення національної державності в Закарпатті (1918-1939 рр.). Ринажевський Богдан Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР). Подковенко Тетяна Олександрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення та конституційний розвиток Польської Республіки (1918-1939 рр.) Паславська Ольга Ярославівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект). Ясінська Ліліана Едуардівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення та розвиток інституту прокуратури в Галичині у складі Австрії і Австро-Угорщини (1849 – 1918 рр.). Панич Назар Юрійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення та розвиток внутрішніх функцій української держави Мотиль Іван Іванович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Становлення та розвиток договірно-правової бази українсько-польського транскордонного співробітництва (90-ті рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.). Колодяжна Вікторія Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину