Вы здесь

12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Правове регулювання вищої юридичної освіти і науки в Росії в ХІХ ст. (на матеріалах українських губерній) Войно-Данчишина Ольга Леонідівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Правові основи організації та діяльності органів міліції України у повоєнний період (1946-1953 рр.) Войцеховський Михайло Михайлович 2001 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діяльність Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції: теоретичний аспект Волвенко Павло Вікторович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історія кримінально-правової боротьби з посяганнями на право власності в Україні (1917-1927 роки). Волох Олена Василівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві Волошенюк Олександр Володимирович 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розвиток споживчої кооперації на землях Наддніпрянської України у другій половині XIX – на початку XX ст. (історико-правове дослідження) Волошкевич Геннадій Андрійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Право монастирської земельної власності на Лівобережній Україні (середина XVII - остання чверть XVIII ст.) Волощенко Ольга Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Правоповага як ціннісне явище громадянського суспільства. Воронова Ізабелла Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Генезис і розвиток правових норм в галузі фізичної культури і здорового способу життя українського народу: від звичаєвого права до законодавства початку ХХ ст. Вострокнутов Леонід Дмитрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Порівняльно-правова характеристика джерел сучасного мусульманського права Галюк Світлана Євгенівнв 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину