Вы здесь

12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики. Погорєлова Зоя Олександрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Законотворчий процес в Україні: проблеми вдосконалення Богачова Олена Вікторівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Засоби державного примусу у правовій системі України. Шевчук Олег Миколайович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження Кальман Олександр Григорович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кадрове забезпечення органів загальної та політичної поліції Російської імперії у кінці XVIII – на початку XX ст.: історико-правове дослідження (на матеріалах українських губерній) Любар Микола Григорович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Категорія "час" у правовому вимірі Пушняк Олексій Выталійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Качур В.О. Становлення та розвиток державно-правових інститутів Канади в XVII - 60-х роках ХІХ ст. Качур Віра Олігівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Київська міська поліція в середині XIX - на початку ХХ ст. Самойленко Олена Олександрівна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кодифікаційні акти в системі законодавства України. Рогач Олександр Янович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загально-теоретичний аспект) Погорелов Євген Валентинович 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину