Вы здесь

14.01.02 - Внутрішні хвороби

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування галенових препаратів дев'ясилу високого у хворих на хронічний гастродуоденіт, поєднаний із хронічним некаменевим холециститом" Васюк Валентина Леонідівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Механізми розвитку серцевої недостатності у хворих на хронічний ексудативно-адгезивний перикардит та їх медикаментозна корекція. Вербовська Ольга Степанівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Патогенетичне обгрунтування лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу залежно від клініко-морфологічного перебігу Винниченко Людмила Боголюбівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив жирової дистрофії печінки на особливості перебігу цукрового діабету. Власенко Андрій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діагностичне та практичне значення порушення кальцієвого обміну у хворих на хронічний безкам`яний холецистит із супутньою гіпертонычною хворобою та шляхи їх корекції Власенко Олена Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Патогенетичні і клінічні аспекти відновлю-вального лікування хворих на постінфарктний кардіосклероз на санаторному етапі. Власенко Ольга Олександрівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клініко-гормональні аспекти діагностики хронічного безкамўяного холециститу та об-ґрунтування його лікування. Вовк Кіра Віталіівна. 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості добового профілю артеріального тиску, центральної, церебральної гемодинаміки, стану автономної нервової системи та їх медикаментозна корекція у хворих з артеріальною гіпертензією, асоційованою з патологією екстракраніальних артерій. Волошина Ірина Миколаївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дисфункція лівого шлуночка при дестабілізації ішемічної хвороби серця: клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування Гайналь Наталія Пантелеймонівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діагностика, патогенез, лікування ураження серця при хворобі Рейтера. Гамаюнов Ігор Володимирович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину