Вы здесь

14.01.02 - Внутрішні хвороби

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ремоделювання лівого шлуночка серця при нефрогенній гіпертензії. Захаров Олександр Григорович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на функціональний стан та гемодинаміку нирок у хворих з доклінічною стадією діабетичної нефропатії Перцева Наталія Олегівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив еналаприлу, триметазидину та лазеротерапії на гемодинаміку і мікроциркуляцію у хворих на стабільну стенокардію Прохоровський Юрій Станіславович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив жирової дистрофії печінки на особливості перебігу цукрового діабету. Власенко Андрій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив мінеральної води “Великобагачанська” на перебіг хронічного пієлонефриту. Гребельник Микола Тимофійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив прогресуючої та ранньої постінфарктної стенокардії на перебіг постінфарктного кардіосклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу (клініко-інструментальні особливості, предиктори прогнозування нестабільного перебігу) Білонько Оксана Феліксівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив різноманітних варіантів антигелікобактерної терапії на склад мікрофлори кишечнику у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки. Гріднєв Олексій Євгенійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди "німої" ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги Чорна Інна Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив супутньої жовчнокам'яної хвороби на місцеві фактори ульцерогенезу при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та вибір тактики лікування Лаврова Наталія Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гіпергомоцистеїнемія у хворих з хронічною нирковою недостатністю: зв’язок з ураженням серцево-судинної системи, вітамінним статусом та дисліпідемією (клініко-експериментальне дослідження) Постовітенко Катерина Павлівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину