Вы здесь

14.01.02 - Внутрішні хвороби

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії у поєднанні з альфа-токоферолом у хворих на ожиріння з супутньою артеріальною гіпертензією Дерпак Юрій Юрійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Запальні цитокінові механізми ті імунологічні аспекти порушень ліпідного обміну при симптоматичній артеріальній гіпертонії Ромасько Наталія Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу Білоусова Інна Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму. Лещук Ярина Любомирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Захворювання сечостатевої системи у віддалені терміни після резекції шлунка з приводу ускладненої виразкової хвороби Кристопчук Соломія Ананіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зв'язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцево-судинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори Томашевська Олександра Яремівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміни мінерального балансу крові та імунні порушення при гастродуоденальних захворюваннях під впливом екологічно несприятливих факторів і спосіб їх коррекції. Шкала Любов Володимирівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміни метаболізму оксиду азоту при кардіопатії у хворих на ревматоїдний артрит (клініко-експериментальне дослідження). Губанова Олена Олександрівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміни метаболічної, гемокоагуляційної ланок гомеостазу при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки та патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування. Федів Олександр Іванович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміни системи гемостазу, функцій нирок за хронічних токсичних гепатитів та цирозів печінки у хворих різного віку Квасницька Ольга Борисівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину