Вы здесь

14.01.02 - Внутрішні хвороби

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Клініко - патогенетичні аспекти діагностики хронічного коліту та корекція виявлених порушень. Гріднева Світлана Вікторівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оптимізація лікування хворих хронічними гепатитами на фоні аліментарного ожиріння Коруля Ірина Анатоліївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Оптимізація лікувально-профілактичних стратегій зі зниження ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу" Пастухова Оксана Анатоліївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клініко-гормональні аспекти діагностики хронічного безкамўяного холециститу та об-ґрунтування його лікування. Вовк Кіра Віталіівна. 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оптимізація лікування хворих на хронічний панкреатит, сполучений з хронічним необструктивним бронхітом, в амбулаторних умовах Колкіна Вікторія Яківна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації терапії хронічних невиразкових проктосигмоїдитів Андрейчин Сергій Михайлович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, ускладненої дуоденогастральним рефлюксом Острогляд Анастасія Валеріївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Імунні порушення при виразковій хворобі, асоційованої з Helicobacter pylori, та їхня корекція. Двояшкіна Юлія Іванівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогресування стеатогепатозу та хронічного стеатогепатиту у хворих із синдромом інсулінорезистентності, обгрунтування диференційованого лікування” Хухліна Оксана Святославівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємозв'язок порушення кишкового мікробіоценозу та захворювань гепатопанкреатобіліарної зони у хворих військовослужбовців і цивільних та можливі шляхи терапевтичної корекції Осьодло Галина Василівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину