Вы здесь

14.01.07 - Онкологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Оптимізація хіміотерапії злоякісних пухлин шляхом модуляції біотрансформації циклофосфаміду КАКАРЬКІН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування мелатоніну в неоад'ювантній хіміотерапії хворих на місцево-поширений рак молочної залози Тащук Ілля Вікторович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клiнiко-дiагностичнi аспекти резекцiї пiдшлункової залози при мiсцеворозповсюдженому раку шлунка Романюк Микола Георгiйович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Комбіноване лікування хворих на рак ободової кишки з кріодеструкцією і спонтанним відтаюванням. Євтушенко Олег Іванович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка та підвищення ефективності протипухлинних аутовакцин, виготовлених на основі продуктів синтезу B.subtilis Потебня Григорій Платонович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обгрунтування доцільності застосування перирпераційної схеми антибіотикопрофілактики з метою попередження післяопераційних ускладнень у хворих на рак легень та рак проксимального відділу шлунку. Михайлович Юрій Йосипович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Злоякісні неепітеліальні пухлини товстої кишки: особливості діагностики і лікування Колеснік Олена Олександрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Підвищення ефективності лікування хворих на фонові та передпухлинні захворювання ШМ (ФПЗШМ) шляхом включення в комплекс лікувальних методів електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (ЕМВ НВЧ-діапазону) Карпань Володимир Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль ендогенних лектинів і вуглеводів в агрегації, адгезії і міграції злоякісних клітин Якшібаєва Юлія Раїсівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування кріодеструкції пухлини в хірургічному, комбінованому і променевому лікуванні хворих на рак тіла матки. Міхановський Олександр Альбертович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину