Вы здесь

14.01.11 - Кардіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на активність цитокінів та ендотеліну-1 у хворих на гострий інфаркт міокарда. Школьник Віра Владиславівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на карідореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр ліпопротеїнів сироватки у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням. Біляченко Ірина Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастатином на маркери каротидного атеросклерозу у хворих на ІХС Абдуєва Фатіма Магомедівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Варіабельність ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією Бабченко Роман Анатолійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних умовах Ігнаткіна Олена Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клініко - патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки Клименко Віра Іванівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕБІВОЛОЛУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ МІТРАЛЬНИХ ВАД Нальотова Олена Миколаївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості клінічних, гемодинамічих, структурно-функціональних змін у хворих на нижній інфаркт міокарда з ураженням правого шлуночка Бессарабова Ірина Вікторівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у жінок в період перименопаузи. Горач Наталія Василівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Найближчі та віддалені результати коронарного стентування у хворих на стабільну стенокардію. Соколов Максим Юрійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину